بهترین کارگزاری ها را اینجا ببینید
انتخاب کارگزاری ها بر اساس نتایج
خدمات اعتباری سود مانده آتی کالا معاملات option پلتفرم ها

نام کارگزاری درصد سهم از بازار تعداد مشتریان خدمات اعتباری سود مانده حساب آتی کالا معاملات option پلتفرم‌ها
کارگزاری مفید 44 444 دارد
کارگزاری فارابی 21 231 دارد
کارگزاری مبین سرمایه 30 180 دارد
کارگزاری بانک ملت 11 111 دارد
کارگزاری سپه 11 406
کارگزاری تأمی نسرمایه نوین 84 160
کارگزاری تدبیرگران فردا 19 190