زانـا لذت سرمایه گذاری

اپلیکشــن هوشمنـــد

بورس و اوراق بهـــادار

زانـا سوپر اپلیکیشنی فعال در حوزه فناوری مالی می‌باشد.این سوپر اپ با معرفی کارگزاری‌های فعال در این حوزه و امکانات جذاب سعی در توسعه این حوزه دارد.

ویژگی های اپلیکشن زانا

مزیت های استفاده از زانا

مزیت های استفاده از زانا